Билтен

Aпарат за борба со глодари

Заштитува површина од 100-120 м2; Потрошувачка на електрична енергија од 7W; Потребно напојување од 220V; Првичен резултат по истекот на седум дена од поставувањето.
SKU: 20011
Производител: Green Master
1.040 ден

Електричниот уред за борба со глодачите емитува електо – магнетни импулси, кои дејствуваат на органите за слух и нервниот систем на глодачите. Со тоа им се нарушувааат виталните функции што предизвикува паника кај нив. Глодарите престануваат да се хранат и размножуваат, и постепено ја напуштаат заштитената површина. Видот и времетраењето на импулсите постојано се менува, со цел да се избегне евентуалното навикнување на глодачите на истите. Уредот значително го намалува присуството како на глодари, така и на други штетници: лебарки, мравки и сл. Ефективната површина која може да се заштитува со еден уред е од 100 до 120 м2, а истиот за напојување користи стандардна струја со напон од 220V.
Првичниот резултат се воочува по истекот на 7 до 10 дена од поставување на уредот. Пред истекот на тој период веројатно ќе забележите зголемена активност на глодарите. Тоа е нормално – под влијание на електромагнетното поле ги напуштаат засолништата, а по некое време ја напуштаат и целата заштитена површина. Користењето на дополнителни средства (замки, стапици и сл.) допринесува за постигнување на уште подобар ефект. Уредот не влијае врз домашните миленици, со исклучок на хрчаци и морски прасиња.

Бодови: 3.66